Aktuální výš členských poplatků

Výše členských poplatků pro 1. pololetí 2023

Skupina 1 A a 1B

           tréninky 1x týdně - členský poplatek 1500 Kč/pol. + 300 Kč/rok. evidenční poplatek 

Skupina 2A, 2B a 3:

           tréninky 2x týdně -  členský poplatek 2900 Kč/pol. + 300 Kč/rok. evidenční poplatek

Výše členského poplatku je striktně závislá na tom, v jaké skupině je Vaše dítě umístěno.  Proto tedy, pokud je vaše dítě zařazeno např. do skupiny 2A, ale hodlá z jakýchkoli důvodů navštěvovat tréninky 1x týdně, i tak za něj musí být uhrazeny členské poplatky v plné výši.

Splatnost poplatků je vždy do konce prvního měsíce daného pololetí, tedy do konce září, resp. do konce ledna. 

Platební údaje zůstávají neměnné:

č.ú.: 118699339/5500

zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte a typ poplatku (členský nebo evidenční - posílejte zvlášť)Evidenční poplatek je částka, která připadá Krajskému svazu Juda, za založení EVIDENČNÍ KARTY pro daný rok. Platí, že evidenční poplatek musí mít zaplacený všichni členové našeho oddílu. Stávající členové mají evidenční poplatek placený v lednu 2022, nově příchozí musí evidenční poplatek uhradit společně s členským poplatkem.

PROSÍME VŠECHNY O VČASNÉ UHRAZENÍ VŠECH POPLATKŮ!!!