Členské poplatky pro rok 2017

Výše členských poplatků pro rok 2017 je následující

Skupina 1

           tréninky 1x týdně - členský poplatek 1200 Kč/pol. + 300 Kč/rok. evidenční poplatek   (platí se v lednu)

Skupina 2 a 3:

           tréninky 2x týdně -  členský poplatek 2500 Kč/pol. + 300 Kč/rok. evidenční poplatek (platí se v lednu)


Evidenční poplatek je částka, která připadá Krajskému svazu Juda, za založení EVIDENČNÍ KARTY pro daný rok. Platí, že evidenční poplatek musí mít zaplacený všichni členové našeho oddílu.