Přihlášky do oddílu pro šk. rok 2017/2018

01.09.2017

Pro tento školní rok dochází ke změně v systému přihlašování do našeho oddílu. Oproti předcházejícím rokům, kdy jste dostali k vyplění papírové přihlášky, bude přihlášení do našeho oddílu probíhat pouze elektronicky. Po zaregistrování a přihlášení do příslušné skupiny vám bude vygenerovám kód, který použijete jako variabilní symbol, nyní už pouze při elektronické platbě. Pro přihlašování je náš oddíl rozdělen na 3 skupiny.

Rozdělení je následující:

Judo Klub DDM Mělník III : Stávající členové, pokročilí a středně pokročilí, r.n. 2006 a starší, tréninující út. 17:00-19:00 a čt. 17:00-19:00.

Judo Klub DDM Mělník II : Stávající členové, pokročilí a středně pokročilí, r.n. 2007 a mladší, trénující út. 17:00-19:00 a čt. 16:00-18:00

Judo Klub DDM Mělník I : Stávající členové začátečníci, noví členové, trénující út. 16:00-17:00

Link pro přihlášení

Podrobný návod, jak postupovat při registraci a výběru kroužku

Důležité:

Děti ze skupin II a III se přihlásí a provedou platbu rovnou, nejpozději do 20.9.2017.

Děti ze skupiny I dělíme na 2 podskupiny:

1) Stávající členové: během měsíce Září se rozhodneme, koho necháme ještě min půl roku ve skupině I, a koho pošleme do skupiny II. Poté vaše dítě elektronicky přihlásíte do patřičné skupiny.

2) Noví členové: Pro Vás je Září zkušební a náborový měsíc. Elektronickou přihlášku tedy vyplníte na konci měsíce Září, po konzultaci s trenéry. Všechny potřebné informace o průběhu Náborů a výběru dětí Vám budou posytnuty během prvních zářiových tréninků.

Těšíme se na Vás:-)