Informace pro stávající členy našeho oddílu

19.08.2022

Tréninková příprava začne v úterý 6.9.2022 pro tréninkové skupiny 2 a 3 a 8.9.2022 pro tréninkovou skupinu 1.

Časy tréninků jednotlivých skupin naleznete zde

Jak jste si mohli všimnout v odkazu výše, skupinu 2 jsme rozdělili na 2A (předzávodní) a 2B (závodníci).  Skupina 2A je tedy skupina, která do prázdnin měla trénink 1 hodinu 2x týdně, út a čt 17-18:00. Této předzávodní skupině jsme prodloužili trénink . Ostatní skupiny tedy zůstávají beze změny.

Současná neblahá situace se bohužel promítla i do výše nájmu za tělocvičnu, proto jsme byli nuceni lehce navýšit členské poplatky.

Výši členských poplatků pro jednotlivé tréninkové skupiny naleznete zde

Informační schůzka pro rodiče dětí skupin 2 a 3 proběhne v úterý 6.9. v 18:00

informační schůzka pro rodiče dětí skupin 1 proběhne ve čtvrtek 8.9. v 17:15

informační schůzky pro rodiče nově příchozích dětí proběhne oba náborové dny v 16:45